top of page

GRUPPE FORLØB

TRIVSEL

 

Smertehåndtering

 • Med henblik på at ruste den enkelte til hverdagen og arbejdsmarkedet trods kroniske smerter

Målgruppe: 

 • Alle med kroniske smerter hvor der vurderes et behov for at styrke tankemønstre og adfærd 

Maden i Balance

 • Øge den enkeltes motivation for forandring og ønske om, at ændre uhensigtsmæssige spiseforstyrrende mønster samt skabe plads til frihed og andre værdier i livet

Målgruppe: 

 • Alle med behov for arbejde med usunde spisemønstre samt anoreksi, bulimi og BED

Sov Godt

 • At skabe bevidsthed om, hvilke tanke og adfærds strategier som kan være med til, at vedligholde et negativt søvnmønster samt give den enkelte redskaber til, at fastholde og mestre et positivt søvnmønster

Målgruppe: 

 • Alle med søvnvanskeligheder og søvnløshed

GRUPPE FORLØB

BESKÆFTIGELSE

 

Jobsøgning

 • Med henblik på, at klæde den enkelte på til jobsøgning og sikre CV, ansøgning og aktiv jobsøgning

Målgruppe: 

 • Alle, med behov for hjælp til at udarbejde CV og ansøgning samt blive motiveret til jobsøgning. 

​​

Træning 

 • At øge bevidstheden og give redskaber til at styrke og træne kroppen samt fokus på vigtigheden af en fysisk stærk krop også med kroniske sygdomme

Målgruppe: 

 • Alle, med behov for at blive bevidst om vigtigheden af fysisk bevægelse og som har brug for, at komme igang med fysisk træning bevægelse til indtræden på arbejdsmarkedet 

Empowerment

 • At give den enkelte muligheden for, at kunne mestre trivsel i hverdagen og sikre egen balance samt styrke den enkelte til større mental robusthed

Målgruppe: 

 • Alle, med behov for input og redskaber til at tage ansvar for og gøre en forskel i eget liv

 

IT

 • At klæde den enkelte på til, at kunne administrere de forskellige obligatoriske systemer såsom Jobnet, Nem-Id, Netbank, E-boks, borger.dk samt styrke den it-kompetencer og sikre kendskab til at skrive ansøgninger og holde CV opdateret

Målgruppe: 

 • Alle, med lidt eller ingen kendskab til IT, som har behov for at styrke sin viden og kunnen til jobsøgning

bottom of page