top of page

Økonomisk støtte - her kan du få hjælp

Vi prøver her at lave et overblik over nogle af de steder, du kan finde og søge økonomisk hjælp. Der findes nemlig rigtig mange forskellige muligheder for at få hjælp.


Vidste du at du kan få økonomisk støtte til:


Mødrehjælpen har lavet en rigtig god artikel med en oversigt over steder hvor du kan søge økonomisk støtte, hvis du er gravid eller har et barn.


Legatbogen.dk er et sted hvor du kan finde tusindvis af forskellige legater og fonde, hvor du kan søge om økonomisk hjælp. Du skal blot søge efter det. Eksempelvis søger Frederiksberg og Københavns kommune efter trængende børnefamilier.


Modtager du kontanthjælp eller uddannelseshjælp og har en tandlægeregning?

  • 18-24 årige kan få tilskud til dækning af 100 pct. af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. (2022)

  • 25-29 årige, der modtager uddannelseshjælp, kan få tilskud til dækning af 100 pct. af borgerens udgifter, som overstiger 600 kr. (2022).

  • 25 årige eller derover kan få tilskud til dækning af 65 pct. af egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr.(2022).

Man kan også få hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, som følge af et varigt handicap.

Eksempler på merudgifter, som der kan søges om hjælp til:

  • Medicin – hjælp til den del af egenbetalingen af den tilskudsberettigede medicin, der ikke dækkes efter sundhedsloven

  • Transport til og fra arbejde eller uddannelse og i fritid

  • Handicaprettede kurser.


Kender du til flere steder med mulighed for økonomisk støtte, som du synes vi skal skrive om, send en mail til riva@vitamea.dkComments


bottom of page