top of page

Hvad kan jeg som deltager forvente af et forløb?

Under vores første fælles samtale med din rådgiver skitserer vi sammen, hvad målet er, hvad vi skal og hvor vi skal starte. Vi sørger for at få lavet en god forventnings afstemning så alle ved hvad opstarts planen er.


I starten skal vi lære hinanden at kende og du vil derfor opleve at blive spurgt om forskellige ting som kan have en betydning under dit forløb. Vi må kun læse de papirer, som du giver os lov til fra din rådgiver, og tænker du der er noget der vigtigt vi ved, så kan vi altid bede rådgiver eftersende det til os.


Det er vigtigt, at vi tager udgangspunkt i, hvor du er henne i dag og hvilke udfordringer du står med her og nu. Sammen skaber vi os et overblik, prioriterer og iværksætter det der skal til undervejs og når du er klar.


Vi har stor respekt for, at det kræver energi at lære nye mennesker at kende og det kræver energi at skabe forandringer i sit liv. Ind imellem vil du opleve, at det føles som om at gå 3 skridt frem og 2 tilbage. Det er helt ok, vi kalder det finetuning. For når du har forsøgt det nok gange, så ved du præcis hvordan du gerne vil have det og så lykkes det.


Vores fokus er på dine ressourcer og det du kan, samtidig med, at vi forholder os til at der måske kan være begrænsninger. Du kan forvente respektfuld og ærlig sparring og det er vigtigt for dig og forløbet, at du fortæller hvis der er ændringer i din trivsel enten på arbejdet eller privat, så vi sammen kan justere undervejs.


Hvis det giver mening, kigger vi også sammen på, om der kan være nogle hjælpemidler der med fordel kan understøtte dig arbejdsmæssigt eller privat.


Forløbet er din fremtid, og det er vigtigt at det er dig der tager ansvaret. Indimellem mister man undervejs retningen, men så samler vi op igen sammen og får sat de rammer der skal til for at komme videre mod dit mål.


Du kan altid forvente at;

- Vi holder vores aftaler

- Gør som vi har aftalt undervejs

- At både rådgiver og vi, er der for at støtte dig bedst muligt


Din rådgiver vil løbende modtage dokumentation på forløbet og være orienteret om din udvikling.

198 visninger

Comments


bottom of page