top of page

JOBCENTER

INDIVIDUELLE FORLØB

Koordinerende individuelt forløb

 • Individuelt skræddersyet forløb med fokus på den beskæftigelsesrettede indsats

Målgruppe:

 • Alle, hvor der vurderes behov for en  helhedsorienteret indsats med uddybende dokumentation

Empowerment forløb 

 • Forberedelse og træning med henblik på styrkelse af den mentale sundhed og genindtræden på arbejdsmarkedet

Målgruppe:

 • Alle, hvor der vurderes behov for forberedende indsats inden genindtræden på arbejdsmarkedet

 

Fastholdelses forløb

 • Fastholdelse og dokumentation af eksisterende løntilskud, praktik, job afklaring, revalidering, EGU forløb, med flere

Målgruppe:

 • Alle, hvor der vurderes behov for ekstra støttende indsats for fastholdelse og dokumentation

JOBCENTER

INDIVIDUELLE BESKRIVELSER 

Funktionsevnebeskrivelse 

 • Basis, for afklaring af borgerens funktionsevne

Målgruppe:

 • Alle, hvor der vurderes et behov for afklaring af borgerens funktionsevne til brug ved rehab møder eller for, at kunne målrette en indsats

 • Udvidet, for afklaring af borgerens funktionsevne med måling af progression

Målgruppe:

 • Alle, med psykiske eller fysiske udfordringer, hvor der vurderes et behov for en dybdegående afklaring af borgerens funktionsevne 

 

Udviklings forløb

 • At den enkelte gennem støtte, stilles stærkere til, at tage ansvar for, og mestre hverdagslivet med fokus på størst mulig indflydelse i eget liv

Målgruppe:

 • Alle, hvor der vurderes behov for socialpædagogisk støtte efter §85

SYGEMELDTE FORSIKRINGS OG PENSIONSKUNDER

Back to work

 • Individuelt skræddersyet forløb med fokus på tilbagevenden til eksisterende eller nyt job

Målgruppe:

 • Sygemeldte eller medlemmer i Jobafklaringsforløb med psykiske eller fysiske udfordringer

 

Healthy Body&Mind

 • Mental forberedelse og fysisk træning med henblik på genindtræden på arbejdsmarkedet

Målgruppe:

 • Sygemeldte eller medlemmer i Job afklaringsforløb med psykiske eller fysiske udfordringer

bottom of page