top of page

SPECIALISEREDE FORLØB

Specialiseret beskæftigelsesforløb

 • Individuelt skræddersyet forløb med fokus på den beskæftigelsesrettede indsats og mulighed for psykisk eller fysisk inddragelse af fagspecialister.

 

Målgruppe:

 • Alle, hvor der vurderes behov for en  helhedsorienteret indsats med uddybende dokumentation

FUNKTIONSEVNE 
BESKRIVELSER 

Funktionsevnebeskrivelse 

 • Basis, for afklaring af funktionsevne med enten fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

 

Målgruppe:

 • Alle, hvor der vurderes et behov for afklaring af borgerens funktionsevne til brug ved rehab møder eller for, at kunne målrette en indsats

 • Udvidet, for afklaring af funktionsevne med fysisk og psyksik funktionsnedsættelse

Målgruppe:

 • Alle, med psykiske og fysiske udfordringer, hvor der vurderes et behov for en dybdegående afklaring af borgerens funktionsevne 

MESTRINGS
FORLØB

Mestringsforløb

Metakognitivt Individuelt 

 • Individuelt Metakognitivt forløb med henblik på at at ændre hidtil tillærte strategier og derved give rum til mental trivsel og mere overskud​

Målgruppe:

 • Alle som dagligt begrænses og drænes af spekulationer og bekymringer

 

Metakognitivt Gruppe

 • Gruppe Metakognitivt forløb med henblik på at at ændre hidtil tillærte strategier og derved give rum til mental trivsel og mere overskud

 

Målgruppe:

 • Alle som dagligt begrænses og drænes af spekulationer og bekymringer

 

Mentalt stærk i job

 • Alle hvor der vurderes et behov for styrkelse af den mentale sundhed og trivsel. Kurset er online

 

Målgruppe:

 • Sygemeldte eller mennesker på kanten af sygemelding med fokus på redskaber til at styrke og øge den mentale sundhed og trivsel

bottom of page