top of page
  • Forfatters billedeKirsten Ipsen

Funktionsevnebeskrivelser hvordan?

Opdateret: 14. sep. 2022

Vidste du, at du hos Vita Mea kan bestille Funktionevnebeskrivelser ?

Vi tilbyder 2 typer af Funktionsevnebeskrivelser, som begge er med til at klæde borger og rådgiver på, til at planlægge og målrette den beskæftigelsesrettede indsats.


Funktionsevnebeskrivelse Basis

- For borgere, hvor der vurderes et behov for afklaring af borgerens funktionsevne til brug ved rehabiliteringsmøder eller for, at kunne målrette en indsats og herved skabe større muligheder for progression.


Funktionsevnebeskrivelse Udvidet

- For borgere med psykiske eller fysiske udfordringer med længerevarende ledighed, hvor der vurderes et behov for en dybdegående afklaring af borgerens funktionsevne og muligheder for udvikling


I den udvidede version samarbejder vi med borgeren om en specifik aktivitet der skaber vanskeligheder i hverdagen. Her forsøger vi, i samarbejdet, at klæde borger på til selv, at mestre udfordringen på sigt.


Formålet med denne manøvre er, at undersøge om borgeren med støtte og sparring, er i stand til at mobilisere ressourcer til, at arbejde hen imod en løsning på sit eget aktivitetsproblem og herved observere muligheder for progression.


Metoden, og det redskab der benyttes er udarbejdet med baggrund i validerede ergoterapeutiske arbejdsredskaber, herunder ADL Taxonomien og COPM (Canadian Occupational Performance Measure). Derudover benyttes KRAM faktorerne i beskrivelsen for at give et indblik i borgerens sundhedstilstand.


Funktionsevnebeskrivelser kan bestilles fra uge til uge og tilrettelægges individuelt til den enkelte deltager. Alle besøg foregår i borgeres eget hjem.


Funktionsevnebeskrivelser er vigtige i de beskæftigelses rettede forløb og giver mulighed for, at justere og planlægge indsatser samt vurdere behovet for hjælpemidler i hjemmet og / eller på arbejdspladsen.


Er du interesseret i at høre mere, så tag endelig fat i os på tlf 4295 2486.


1.899 visninger
bottom of page