top of page

Finder Vita Mea virksomhedspraktikker?

Ja – er det meget korte svar.


Hvordan vi gør det er en lidt længere historie.


Når vi skal finde en afklarende eller opkvalificerende praktik, så laver vi sammen med borgeren et grundigt benarbejde.


Det er vigtigt at vi får sat de rigtige rammer, da det for mange kan være svært at skulle ud på arbejdsmarkedet efter en periode med fravær uanset årsagen.


Vi taber ofte meget af troen på os selv og egne evner, og selvom vi har en indgående snak omkring de kompetencer og erfaringer den enkelte har, så kan det, at skulle ud og præstere med mennesker man ikke kender, måske med nogle begrænsninger man ikke har haft før, godt give en del uro i maven og sindet.


Derfor er det vigtigt, at vi får talt om:


- Hvilke arbejdsopgaver der er relevante, realistiske og interessante

- Hvordan arbejdstiden skal placeres i første omgang

- Er der skånebehov vi skal være opmærksomme på

- Hvordan transporterer den enkelte sig frem og tilbage, og hvor lang tid må det tage

- Kan hjælpemidler være relevante

- Er der noget i hjemmet vi skal være opmærksomme på

- Er der nogle bekymringer inden opstart


Så forventningerne er fuldstændig klare. Det afstedkommer ofte en snak om, at arbejdsgiver ikke siger ja tak til en samtale uden at have forholdt sig til de evt. skånebehov der måtte være, hvilket ofte giver den enkelte mere ro.


Når vi har den indledende del på plads, taler vi om, hvordan man kan præsentere sig til samtalen. Nogle er rutinerede og har deres elevatortale på plads og andre vil gerne kaste sig ud i at, at vi øver den sammen.


Der udarbejdes en foreløbig optrapnings plan over de første 13 uger, så vi hele tiden er klar på de ændringer der kommer undervejs i praktikken.


Alle der starter nyt arbejde, ved at det er benhårdt den første måned. Man er overvældet af nye indtryk, skal forholde sig til nye arbejdsgange og samtidig huske navnene på alle ens nye kollegaer.


Har man undervejs haft en længere fraværsperiode fra arbejdsmarkedet, og slås man samtidig med troen på egne evner, smerter, sygdom eller andre udfordringer, så er det vigtigt, at vi sammen har talt om, at dette kommer til at ske, så man ikke bliver forskrækket.


Der bruges rigtig meget fysisk og psykisk energi når den enkelte starter i en praktik.


Derfor er det en forudsætning, at vi har en aftale om, at hvis der er noget der ikke fungerer optimalt på arbejde eller derhjemme; at man pludselig begynder at øge sit medicin indtag eller sove konstant når man har fri, græder umotiveret eller andre ting, at man får sagt det højt, så vi kan tale om det og justere hvis det er det der skal til.


Derfor er vi også løbende på besøg i praktikken.


Praktikken findes altid i et samarbejde og de fleste har mod på, personligt at aflevere uopfordrede ansøgninger sammen med konsulenten.


Når der er etableret en praktiksamtale, tager vi sammen ud til samtalen så vi kan sætte de rigtige rammer og få forventningsafstemt fra start.


Vita Mea sørger for oprettelse i VITAS og information til rådgiver om, at der er en praktik klar til godkendelse og en kommende opstart.


Ved opstart 1. dag henter vi borgeren på privat adressen og kører sammen til praktikken. Her har vi mulighed for at vende de sommerfugle der kan være i maven og tage en snak om forventninger til dagen; hvilke arbejdsopgaver man mon skal udføre, hvordan kollegaerne er og hvilke gode ting det kan give at komme igang igen.


Det er noget af det vi kalder individuelt og håndholdt i vores forløb.

27 visninger

ความคิดเห็น


bottom of page