top of page

Mental sundhed... Hvorfor det?

Opdateret: 15. feb.

Sundhedsstyrelsen specificerer mental sundhed som; ”en tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til fællesskabet”.

Så hvad er det der sker... Når vores mentale sundhed skranter.. Og vi glemmer at trække vejret ned i maven, glemmer at gå ud i naturen og få vind i håret og grønt til øjnene, glemmer at variere vores kost og måske får sværere og sværere ved at få en ordentlig nattesøvn.


Vi glemmer at passe på os selv som individer.

Der kan være mange årsager til at vi glemmer at passe på os selv; vi skal passe på vores kollegaer, vores familie og børn, sørge for at præstere på arbejdet og præstere derhjemme og så videre... Det første der ryger, er som oftest tiden til omsorgen for os selv. Hvis vi så ovenikøbet er blevet ramt af sygdom, har været ude for et uheld eller nogle af vores nærmeste mistrives, så bliver det endnu sværere at få passet på os selv.

For så er der pludselig andre ting at forholde sig til. Så skal man måske have medicin, den skal reguleres, man skal måske forholde sig til, at have fået daglige smerter og igang med genoptræning, man skal pludselig til en masse møder sammen med sin nærmeste og stå stand-by, selvom man også har alt det andet der skal fungere. Samtidig bliver man mødt med alle mulige gode råd fra fagpersoner og andre mennesker. Man prøver det ene og det andet af, med den energi der kan mestres for, at se om noget af det virker.

Nogle er lynhurtige til at omstille sig og implementere forandringer og andre har brug for en tilvænnings fase. For alle gælder det, at det koster ekstra fra vores energi beholder når der sker nye ting og vi skal omstille os som mennesker.

Vores energi beholder er den tank i os, der sørger for, at vi har motivation og overskud til, at opnå de mål vi sætter os hver dag og i livet. Når vi som mennesker, i perioder, kan have svært ved, at mestre vores egen motivation og energi, skyldes det som regel, at vi har glemt at fylde vores beholder op, af den ene eller anden årsag.

Mental sundhed og energi beholderen hænger uvilkårlig sammen som ærtehalm.. Eller i en mere moderne frase: er uadskillelige. Jeg vil senere fortælle mere om energi beholderen, og hvad vi kan gøre for, at styrke vores egen motivation og sikre vores overskud.


Er man af en eller anden årsag slået ud af kurs i en periode, kan det være svært at mobilisere sin energi til andet end, at være lige der hvor man er landet. Og det er også OK... for en periode... Og så er det vigtigt at rejse sig igen, få sat sig nye mål, lære sig selv og sine ressourcer at kende på ny og komme tilbage til et liv som man trives i.

Et liv hvor man hver dag føler, at man bidrager, får noget igen og kan navigere positivt i de rammer man nu er landet i. Et liv hvor man sørger for dagligt, at styrke sin mentale sundhed, drage omsorg for sig selv og får fyldt sin energi beholder.

Vi er alle forskellige individer, vi oplever verden forskelligt, ser ting forskelligt, hører, smager og mærker ting forskelligt, så der er aldrig 1 opskrift, men lige så mange som vi er mennesker på jorden. Dog er det ens for os alle, at hvis ikke vi passer på os selv som individer så bliver vi ramt på vores mentale sundhed og evne til at navigere i hver dagen.

Så hvordan passer du på din mentale sundhed og fylder din energi beholder i hver dagen?


Vores online kursus "Mentalt stærk i job" giver indsigt og redskaber til at styrke den mentale sundhed og trivsel. Samtidig giver det dig som medarbejder, redskaber til at støtte og styrke de mennesker du samarbejder med.


Hvis du vil høre mere, så kontakt Leonora på 4295 2430 eller mail leka@vitamea.dk


43 visninger

Comments


bottom of page